Ύφασμα 4371

Πειρατές του γλυκού νερού
Γιο-χο-χο! Αντί για γάντζους στα χέρια έχουν κουτάλες και το χαμόγελο δε λείπει απ’ τα πρόσωπά τους!

Περιγραφή

Πειρατές του γλυκού νερού
Γιο-χο-χο! Αντί για γάντζους στα χέρια έχουν κουτάλες και το χαμόγελο δε λείπει απ’ τα πρόσωπά τους!